anžela povabite me1

Veliko podjetij in podjetnikov želi promocije, degustacije in druge promocijske dogodke izvajati v lastni režiji. Ker večini na tem področju primanjkuje znanja, prihaja v procesu izvedbe do višjih stroškov, kot je potebno, največje izgube pa so, ko s promocijami podjetje ne izkoristi vseh priložnosti. Dejavnikov za to, da je proces izvedbe promocij optimalno izpeljan je veliko, zato jih lahko izvajalci, ki nimajo dovolj izkušenj hitro spregledajo ali o njih niti ne pomislijo.

Direktorica Agencije Prestiž, Anžela Wirth, vam pri tem lahko pomaga. Ker promocije, degustacije in druge promocijske dogodke izvaja že skoraj 17 let in je bila vključena v več kot 12.000 izvedenih promocij, hitro prepozna luknje in priložnosti za izboljšavo.

Tako vam nudi strokovno podporo in sicer:

v primeru, da promocij in ostalih promocijskih dogodkov še niste izvajali in želite od začetka vzpostaviti odličen sistem organizacije,

ko promocije že izvajate, a bi sam proces radi optimizirali, izboljšali in dosegli še boljše prodajne rezultate.


Svetujemo vam lahko v naslednjih okvirih:

Cene ne vključujejo DDV.

Kontaktirajte nas za več informacij ali naročilo termina:

Postani promotor!